ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที่3 เรื่องแรงและกฏการเคลื่อนที่ รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม ว31201 ชั้นมัธยมศึกษาที่4 ชุดที่2 มวลและกฏการเคลื่อนที่ข้อที่หนึ่งของนิวตัน
ชื่ออาจารย์ : นางมลฤดี ชัยชมภู
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 10 พ.ค. 2561,11:06  อ่าน 1490 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอนรายบุคคล เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นางสินีนาฏ ดุลยสุข
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 24 พ.ย. 2558,13:13  อ่าน 908 ครั้ง
รายละเอียด..