คณะผู้บริหาร

นายพรเทพ รัตนติสร้อย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา