ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
อัตลักษณ์โรงเรียน
อัตลักษณ์โรงเรียน
 
อัตลักษณ์ของโรงเรียน
"ยิ้มง่าย  ไหว้สวย"