รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนหนองนางพิทยาคม
หมู่ที่ 10 ถนน -   ตำบลหนองนาง  อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 43110
เบอร์โทรศัพท์ 0-42-423063 เบอร์แฟกส์ 042-014502


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :