ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นาย ไพรัตน์ ขุนใหญ่ (ต๊ะ)
ปีที่จบ : 2541   รุ่น : -
อีเมล์ : kpairat@gmail.com
เว็บไซต์ : www.facebook.com/kpairat
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : Celestica Co.Ltd
ตำแหน่ง : Technician
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 49/18 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง หมู่ 5 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

วันที่บันทึกข้อมูล : 12 ก.ค. 2557,07:54 น.   หมายเลขไอพี : 115.31.182.78


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล